Jan Kaiser

Jan Kaiser (1941-2018). Młodość spędził na Górnym Śląsku, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. W roku 1959 rozpoczął studia na psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1964 obronił pracę magisterską pt. „Eksperymentalne porównanie reakcji na frustrację pomiędzy małpami niższymi a dziećmi od 2;0 do 2;6 lat” pod kierunkiem prof. Marii Przetacznik-Gierowskiej i prof. Romana Wojtusiaka. Cztery lata później obronił pracę doktorską pt. „Kształtowanie się wczesnych reakcji społecznych w ontogenezie”. W kolejnych latach pracował w Instytucie Psychologii UJ, gdzie w roku 1975 obronił kolokwium habilitacyjne.

Był badaczem o niezwykle szerokich horyzontach, znakomity wykładowca, promotorem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich obronionych w Polsce i za granicą. Przedmiotem jego badań i publikacji była problematyka świadomości i badanie procesów psychicznych za pomocą obserwacji układu nerwowego. Autor kilkudziesięciu publikacji.

Należał do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych min. International Organization of Psychophysiology, British Association for Cognitive Neuroscience, International Society for the Study of Individual Differences.

Od roku 1980 był kierownikiem pierwszego w Polsce Zakładu Psychofizjologii działającego w Instytucie Psychologii UJ. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w latach 1978-81 oraz Dyrektora Instytutu Psychologii UJ w latach 1988-91. W roku 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora, a trzy lata później przeszedł na emeryturę.

 

Skip to content