19 - 05 - 2023

Listy od zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych i szkół

Z okazji 120. urodzin psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na ręce Dyrekcji Instytutu Psychologii przekazano liczne listy gratulacyjne.

Szanowni Państwo, Zebrani na uroczystości Jubileuszu 120 lat psychologii na UJ,  
Gratuluję  Instytutowi Psychologii UJ doniosłego jubileuszu!!! Wspaniałe trwanie w czasie!!!  
Jest to dla mnie tym radośniejsza uroczystość, że  miałem, i mam nadal, bardzo silne związki z Waszą Psychologią. Były to bezpośrednie kontakty trwające  od czasów prof., prof.: Marii Przetacznik-Gierowskiej, Edwarda Franusa, Marii   Einhorn-Susułowskiej i Jana Kaisera.  
Miałem zaszczyt i honor recenzowania dla Wydziału Filozoficznego UJ wielu doktoratów, habilitacji i profesur z zakresu psychologii. Na Wydziale Filozoficznym prowadziłem też swoje doktoraty. 
Z tym większą radością gratuluję jubileuszu 120 – lecia powstania i rozwoju psychologii na UJ,  jej aktywności doniosłej dla całego środowiska uniwersyteckiego, u nas i na świecie.
Z najlepszymi życzeniami na przyszłość
Czesław S. Nosal

Skip to content