Maria Przetacznik-Gierowska

Maria Przetacznik-Gierowska (1920-1995) kontynuowała, zapoczątkowane przez S. Szumana, badania nad mową dziecka, badając rozwój słownictwa w zakresie przymiotników i przysłówków oraz opanowanie przez dzieci struktur gramatycznych. Pod jej kierunkiem zebrano nową serię dzienników mowy. Wieloletnia kierowniczka Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej oraz Dyrektorka Instytutu Psychologii. Autorka około 150 rozpraw naukowych oraz podręczników w zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej.

Skip to content