27 - 10 - 2023

Program konferencji naukowej z okazji 120-lecia psychologii na UJ

Konferencja naukowa pt. „Natura człowieka: od pionierek i pionierów krakowskiej psychologii po współczesność” odbędzie się w Krakowie w dniach 09-10.12.2023 r. w Instytucie Psychologii (ul. Ingardena 6) w sali 6.01.

Sobota 09.12.2023 r.

11.00-11.30 Otwarcie konferencji –  Wystąpienia Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Władz Wydziału Filozoficznego oraz Władz Instytutu Psychologii
11.30-12.00 Wykład otwierający konferencję: Prof. dr hab. Edward Nęcka

12.00-14.00 SESJA 1 –  MARIA EINHORN-SUSUŁOWSKA
Prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk: Współczesna psychologia kliniczna w ochronie zdrowia – w poszukiwaniu dowodów naukowych i praktyka oparta na dowodach
Dr Piotr Słowik: „Rola zasobów psychologicznych w psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Analiza efektów i dynamiki psychoterapii”
Dr hab. Agnieszka Popiel, prof. USWPS, Prof. dr. hab. Bogdan Zawadzki oraz Dr Ewa Pragłowska: „Terapia i profilaktyka PTSD w badaniach programów TRAKT 2008-2018″
Dr Ewa Pragłowska: Psychoterapia poznawczo-behawioralna pacjentów z PTSD i historią urazów mózgu – sedno praktyki opartej na danych naukowych”

14.00-14.30 Przerwa kawowa

14.30-16.30 SESJA 2 – JAN KAISER
Dr hab. Jarosław Michałowski, prof. USWPS: Zastosowania psychofizjologii w obszarze psychologii klinicznej
Dr hab. Andrzej Rynkiewicz: Fazowe zmiany rytmu serca w badaniach psychologicznych
Dr hab. Marek Binder, prof. UJ: Zastosowanie elektroencefalografii w badaniach zaburzeń świadomości
Dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ: Neurofizjologia procesów monitorowania błędnych reakcji. Między nieuniknionym a przewidywalnym

Niedziela 10.12.2023 r.

9.30-11.30 SESJA 3 – MARIA PRZETACZNIK-GIEROWSKA
Dr Jakub Szewczyk: N-gramy jako elementy budulcowe słów”
Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg: Neuroanatomia późnego rozwoju mowy i dysleksji
Dr Arkadiusz Białek: Współczesne badania komunikacji przedwerbalnej

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-14.00 SESJA 4 – STEFAN SZUMAN
Prof. dr. hab. Maria Kielar-Turska: „Stefan Szuman – inicjator istotnych tematów w badaniach nad rozwojem”
Dr Karolina Appelt: Badania w obszarze psychologii rozwoju małego dziecka w Zakładzie Psychologii Rozwoju na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu
Dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ: Wyzwania badawcze w obszarze psychopatologii rozwoju

14.00-14.30 Przerwa kawowa

14.30-16.30 SESJA 5 – WŁADYSŁAW HEINRICH
Prof. dr hab. Michał Wierzchoń: „O zależnościach między obiektywnym i subiektywnym poznaniem”
Dr hab. Michał Kuniecki, prof. UJ: „Paczaizm, czyli co i jak ja patrzę”
Dr hab Krzysztof Krejtz, prof. USWPS: Zastosowania okulografii w badaniach nad dostępnością kultury”
Prof. dr hab. Mirosław Kofta: Konsekwencje deprywacji kontroli: W laboratorium i poza nim”

16.30-17.00 Zakończenie konferencji: Prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu konferencji (fot. Małgorzata Płoszaj)

Skip to content