Maria Einhorn-Susułowska

Maria Einhorn-Susułowska (1915–1998) założyła jeden z pierwszych w powojennej Polsce ośrodków badań psychologii klinicznej w ramach Katedry Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowała nim do lat 80. XX wieku. Miała bardzo szerokie zainteresowania naukowe. Jak pisze prof. Władysław Łosiak: „humanistyczny charakter uprawianej przez nią psychologii manifestował się głównie w rodzaju podejmowanych badań. Były wśród nich problemy starzenia się i starości, analiza przeżyć więźniów obozów koncentracyjnych oraz Żydów ukrywających się w czasie okupacji niemieckiej. (…) Obok nich podjęła problematykę przeżyć i adaptacji chorych onkologicznie”. Badania te miały pionierski i wyjątkowy charakter. Co ciekawe, prof. Einhorn-Susułowska nie miała swojego gabinetu. „Będąc w Zakładzie, siadywała zawsze w dużym pokoju, w którym gromadzili się asystenci, co dawało jej możliwość stałego i bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami” – wspomina profesor Łosiak.

Tekst autorstwa prof. Władysława Łosiaka poświęcony prof. Einhorn-Susułowskiej i opublikowany w „Złotej Księdze Wydziału Filozoficznego UJ” pod red. J. Miklaszewskiej i J. Mizery, można przeczytać na naszej stronie.

Przeczytaj wpis o pionierskich badaniach M. Einhorn-Susułowskiej przygotowany przez HistoriUJ.

Skip to content